LINJÄR REPETERING

Den MERKEL.RX kombinerar vridhuvudslutstycket med äkta linjärrepetering vid anläggning – utan den minsta vrid- eller tipprörelsen. Ögat stannar i målet, slutstyckshandtaget ligger precis över avtryckaren. Den raka kolven i traditionen av Merkel-Afrikastudsarna ger denna rörelse det nödvändiga stödet.

ÖVERFÖRT RAKDRAG

Den linjärrörelsen av slutstyckshandtaget överförs i förhållande 1:2 på slutstyckshuvudet. Detta körs i ett patenterat Helix-spår mjukt och tyst in i förreglingen – och även ut ur igen.
Repeteringsvägen är därvid överförd: mycket snabb repetering garanterad.
Det är till fördel för den snabbare måluppfattningen och således det precisa följeskottet.

STANNAR I MÅLET

Slutstycket rör sig vid repetering inte utöver kolvhalsen mot ögat av skytten, någonting som stör siktningen hos konventionella system. Rörelsen hos Helix-system äger rum bara inom systemlådan. Ögat stannar ostört i målet.
Nu det andra skottet: utlöst av en finjusterbar avtryckare med torr karakteristik – det är äkta ergonomi.

I MÅLET NOGGRANN REPETERAR

Repeteringen med anläggning är kungdisciplinen av det snabba följeskottet.
Den RX.HELIX behärskar denna disciplin mästerligt.