FAQ

Var någonstans kan jag känna på geväret och i förekommande fall provskjuta?

Försäljningsstarten av RX.Helix är oktober 2010. Den tyska handeln har redan beställt och kommer att kunna tillhandahålla den RX.Helix under senhösten. Var god och kontakta din fackhandel. Även kommer Merkel att erbjuda olika evenemang där RX.Helix kommer att bli presenterad. Var god skriv ett e-postmeddelande till oss (marketing@merkel-die-jagd.de) när vi får bjuda in dig. Tidspunkter finns också på vår hemsida och i facktidningar.

Vad kostar vapnet?

Från och med oktober 2010 står den RX.Helix i Tyskland med svart systemlåda, träklass 4, hunting drive sikte, avtagbara rembyglar och gummibakkappa för 2 795 euro inkl. moms till förfogande. Det kommer även att finnas en modell i träklass 6 (utrustning som ovan) för 3 489 euro inkl. moms. Basmodellen kommer att ligga på runt 2 450 euro inkl. moms (svart systemlåda, träklass 2, med hunting drive sikte och gummibakkappa). Men vi kan leverera denna variant först från och med mars 2011. Extramodeller på förfrågan. Prisen är ej bindande prisrekommendationer till våra återförsäljare.

Vilka utrustningsvarianter finns?

Basmodell med olika träklasser, gravyrer och extramodeller på förfrågan. På början av 2011 kommer det att finnas ytterligare modeller.

Vilket avtryckarsystem har geväret?

Den RX.Helix har en finjusterbar direktavtryckare med torr karakteristik (ca 800 gram).

Vilken stock kommer repeteraren att ha?

Den RX.Helix bjuder i serietillverkning en oljefinslipad stock med rak kolvrygg, backe, gummibakkappa och pistolgrepp med en kappa på undersidan. För den snabba take down-metoden har vi avsett serietillverkade avtagbara rembyglar.

Vilka kalibrar kan erhållas?

Det finns följande kalibergrupper som kan erhållas från och med oktober:
Mini: .222 Rem.; .223Rem.
Standard: 243 Win.; 6,5x55 SE; .270 Win.; 7x64; .308 Win.; .30-06; 8x57IS 9,3x62
Magnum: 7 mm Rem.; .300 Win. Mag.
Ytterligare kalibrar kommer att finnas nästa år.

Vilka piplängder finns?

Piplängder är 51, 56 och 61cm. Standardpiplängden för mini och längden för standardkalibrarna är 56 cm. Magnumkalibrarna har en piplängd av 61cm. Piplängden 51cm står till förfogande för .308Win., .30-06., 8x57IS, 9,3x62.

Vilka pipkonturer kan erhållas?

Till en början kommer det att finnas en standardkontur med 16mm mynnings-ytter-tvärsnitt. Semi-weight, kannelerade- och andra utföranden kommer att finnas 2011.

Vilka magasinskapaciteter finns?

Just nu finns det 3+1 utförandet för alla kalibrar. För framtiden förbereds även 5+1.

Vilka kikarmontagen står till förfogande?

Planerad är en original weaverbas i serietillverkning. Således är alla vanliga kikarsikten utan problem monteringsbara.

Vilka utbytbara pipor kan erhållas?

Utbytbara pipor finns för det respektive aktuella kaliberprogrammet. För varje kalibergrupp erfordras ett slutstyckshuvud och ett annat magasin. 

Finns vapnet ochså som vänstermodell?(vänsterkolv/vänstersystem)?

Vid marknadsinförandet och året efteråt står ingen vänstermodell till förfogande.