BOLT BARREL SYSTEM

Det patenterade Bolt Barrel-systemet av RX.HELIX gör isärtagningen av geväret, pip- och kaliberbyte överlägsen enkelt:
avtagning av framstocken via tryckknapp, omsvängning av hävstången under framstocken och borttagning av pipan tillsammans med slutstyckshuvud.

DEFINITIVT SÄKER

Idealt är Bolt Barrel-systemet till den definitiva säkringen av geväret.
Slutstyckshuvudet är knappast mer än valnötsstort och låter sig förvaras i byxfickan – geväret är således skyddat mot obefogat bruk.

LÄTT ATT RENGÖRAS

Även rengöring av pipan och slutstycket blir tack vare Bolt Barrel-systemet till en barnlek: avtagning av pipan, utvridning av slutstyckshuvud – alla delar är lätt tillgängliga och bra att rengöras.

DEN REVOLUTIONEN FINNS I PIPAN

Det patenterade Bolt Barrel-systemet står bakom den perfektionerade MERKEL take down-metoden: pipan, slutstyckshuvud och system är sammankopplade medels en kopplingsmekanik, som kan lossas med en enkel hävstång – verktygslöst.